Εκπληκτικά καινοτόμα κράνη για βρέφη με βρέφη Plagiocephaly

που χρησιμοποιούν κράνη μπορεί να τα έχουν μέχρι και 23 ώρες την ημέρα. Γιατί να μην το κάνετε διασκεδαστικό;

Όλες αυτές οι εικόνες είναι το έργο της τέχνης Lazardo.

Εάν θέλετε να βοηθήσετε τις ανήσυχες μητέρες με αγορές κράνους βρέφους στο μέλλον τους, παρακαλούμε να το τοποθετήσετε ή να βοηθήσετε να διαδώσετε τη λέξη για αυτό το εξαιρετικό έργο!

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.